3Dprinterpoint maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren

Disclaimer

3DPrinterPoint B.V. | BQStore.nl

Author:  3DPrinterPoint B.V.
Version: 1.0
Version date: 01-05-2018

© 2018 3DPrinterPoint B.V.

Delen en dupliceren is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van 3DPrinterPoint BV is verkregen.

Gegevens op onze website

3DPrinterPoint BV besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan 3DPrinterPoint BV niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

3DPrinterPoint BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is 3DPrinterPoint BV niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Tevens aanvaardt 3DPrinterPoint BV geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens 3DPrinterPoint BV via deze website.

Hyperlinks op en naar onze website

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. 3DPrinterPoint BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan, dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie producten of diensten door 3DPrinterPoint BV worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 3DPrinterPoint BV is het niet toegestaan links naar onze website te plaatsen.

 

Informatie op website en berichtgeving

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. 3DPrinterPoint BV garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

Contact

Heeft u nog vragen met betrekking tot deze disclaimer? Neem dan gerust contact op met ons op via info@3dprinterpoint.com of info@bqstore.nl; wij beantwoorden graag al uw vragen.